Egis Polska dostarcza środki ochrony osobistej do placówek służby zdrowia

kwiecień 2020

W normalnym czasie pomaganie jest naturalnym odruchem.

Ale dziś pomoc, którą niesiemy jako EGIS Polska nabiera szczególnego znaczenia – to troska o życie. Nie rezygnujemy z pomagania, nawet w trudnych warunkach. W bezpieczny sposób kontynuujemy nasze działania pomocowe, w trosce o zdrowie pacjentów, lekarzy i personelu medycznego. Bo pomaganie mamy w sercach.

W EGIS Polska postrzegamy TROSKĘ, jako umiejętność zadbania o Klientów, siebie, zespół i swoje rodziny – to jedna z naszych kluczowych wartości. Chcemy być bezpieczni, żeby móc zaopiekować się innymi, którzy tej pomocy teraz bardzo potrzebują.

Dostarczamy środki ochrony osobistej do placówek służby zdrowia w ramach naszej akcji POMAGAMY. Będziemy działać dopóki sytuacja nie ulegnie poprawie i dopóki będziemy mieć taką możliwość.