Aktualny adres siedziby EGIS

luty 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 7 grudnia 2018 r. została przywrócona nazwa ulicy 17 stycznia, przy której znajduje się siedziba EGIS Polska Sp. z o.o.

Uprzejmie prosimy o kierowanie korespondencji pod aktualny adres spółki:

EGIS Polska Sp. z o.o.

ul. 17 stycznia 45D

02-146 Warszawa

Numery NIP, REGON oraz KRS pozostają bez zmian.