Informacja dla aptek w związku z wycofaniem z obrotu leków zawierających walsartan

lipiec 2018

Szanowni Państwo,

W związku z wydaniem przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzji o wycofaniu produktów zawierających substancję czynną walsartan, produkowaną przez Spółkę Zhejiang Huahai Pharmaceutical, EGIS Polska  pragnie poinformować o działaniach, które powinny być podjęte w celu wykonania decyzji o wycofaniu.

Jesteśmy w pełni świadomi, że zaistniała sytuacja może budzić obawy, zarówno u farmaceutów, jak też u pacjentów. Dlatego priorytetem jest dla nas zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego aptekom przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom obsługi na jak najwyższym poziomie i wyjście naprzeciw ich potrzebom.

Podkreślamy, że podejmowane przez nas działania mieszczą się w ramach przepisów prawa obowiązujących dla podmiotów, które nie dokonują sprzedaży bezpośrednio do aptek.

Z tego względu Spółka EGIS Polska Dystrybucja przyjmuje i rozlicza zwroty wycofanych produktów dokonane przez hurtownie, które kupiły produkt w naszej hurtowni. Hurtownie natomiast przyjmują i rozliczają zwroty z aptek.

Zaznaczamy, że zwroty i rozliczenie dotyczy zarówno pełnych, jak i niepełnych opakowań wycofanych produktów.

Mając na uwadze ochronę pacjentów, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przyjmowanie od pacjentów zwrotów wycofanych produktów.

Proponujemy przyjęcie rozwiązania, w którym apteka przyjmie produkt od pacjenta, który dokonał zakupu w danej aptece i zwróci pacjentowi zapłaconą przez niego cenę, na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów o reklamacjach. Weryfikacja, czy pacjent kupił produkt w danej aptece może być dokonana na podstawie dowodu zakupu lub danych z systemu o zrealizowanych w aptece receptach.

Następnie apteka dokona zwrotu do hurtowni, a hurtownia do EGIS Polska Dystrybucja, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jesteśmy przekonani, że sprawne działanie wszystkich podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi i nasza współpraca w zakresie przyjmowania i rozliczania zwrotów pozwoli na zapewnienie pacjentom ochrony ich zdrowia na jak najlepszym poziomie.

Ze swojej strony zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby rozliczenie zwróconych produktów było jak najszybsze i nie utrudniało Państwa działalności.

Pragniemy wszystkim Państwu podziękować za Waszą współpracę i zrozumienie tej szczególnej, dla nas bardzo trudnej sytuacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 22 41 79 200 oraz pod adresem mailowym biuro@egis.pl.