Zmiana adresu siedziby EGIS Polska

maj 2018

Uprzejmie informujemy, że na mocy zarządzenia Wojewody Mazowiekiego zmianie ulega nazwa ulicy, przy której znajduje się siedziba EGIS Polska Sp. z o.o.

Nowy adres siedziby spółki:

EGIS Polska Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45D

02-146 Warszawa

Numery NIP, REGON oraz KRS pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o kierowanie korespondencji pod nowy adres spółki.