EGIS członkiem Medicines for Europe

styczeń 2017

   EGIS podjął decyzję o przystąpieniu do Medicines for Europe - pozarządowej organizacji o charakterze non-profit, która reprezentuje stowarzyszenia branżowe i firmy farmaceutyczne z całej Europy, związane z produktami generycznymi i produktami biologicznymi biopodobnymi.

  Członkowie Medicines for Europe przyjmują standardy etyczne ustalone w Kodeksie Medicines for Europe.

Kodeks ustala standardy dla firm farmaceutycznych dotyczące wzajemnych relacji etycznych ze wszystkimi partnerami Służby Zdrowia.  

Firmy członkowskie Medicines for Europe są odpowiedzialne za zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad i za korygowanie naruszeń Kodeksu Medicines for Europe, jak również  kodeksów przyjętych przez stowarzyszenia krajowe Medicines for Europe.