Historia firmy

Dr Wander (1865-1950), Założyciel

1865

EGIS PLC korzeniami sięga XIX wieku. Firma Dr. Albert Wander A.G. została założona w Szwajcarii w 1865 roku. Jej filia na Węgrzech utworzona została w 1912 roku i zarejestrowana w roku 1913 pod nazwą „Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt.”Głównymi produktami były środki odżywcze, preparaty ze słodu oraz krople lecznicze.
Zakład Dr. Wander przy ulicy Keresztúri jest dzisiaj siedzibą EGIS.

1920-1929

Prawdziwy rozwój firmy rozpoczął się w drugiej połowie lat dwudziestych XX w. Był to okres, w którym rozpoczęto produkcję produktów końcowych
z importowanych aktywnych składników. Dwa najbardziej znane środki odżywcze firmy, Hordenzym oraz Ovomaltine, okazały się produktami przełomowymi w odżywianiu niemowląt.
Portfolio produktów firmy zaczęło rozszerzać się o kosmetyki i środki czyszczące, występujące obok produktów odżywczych i farmaceutycznych.

1932

Firma otworzyła własne laboratorium badawcze, w którym wyizolowano czysty alkaloid chelidoniny. Działalność handlowa oraz dystrybucja leków zaczęła kwitnąć w okresie międzywojennym, czemu towarzyszyło również wdrożenie nowego programu badań naukowych.

1937

Na badania przeznaczane było coraz więcej środków, co zaowocowało wyprodukowaniem i wprowadzeniem do obiegu pierwszego preparatu heterocyklicznego sulfonamidu o nazwie Ronin.
 

Od nacjonalizacji do wielkoskalowej produkcji (1948-1985)

1950 - 1959

Sześć firm farmaceutycznych połączono w Zjednoczony Zakład Produkcji Leków i Produktów Odżywczych / Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár, (EGYT), który stopniowo rozwinął się w duże przedsiębiorstwo.

  

1967

W latach 1955-1966, wprowadzono na rynek 104 nowe produkty generyczne i licencjonowane. Dzięki preparatom oddziałującym na ośrodkowy układ nerwowy firma została jednym z najważniejszych ich dostawców na rynku węgierskim.
Pierwszy produkt oryginalny, który powstał w rezultacie własnej działalności naukowej, pojawił się 1967 roku i został zarejestrowany.

1970

W 1970 działalność rozpoczął nowy zakład firmy w Körmend, niedaleko granicy z Austrią. Najważniejszym profilem zakładu była produkcja środków odżywczych dla dzieci. Pod wpływem zmian zachodzących na rynku w latach osiemdziesiątych otworzono zakład galeny, a nieco później pakowalnię.
 

Od EGYT do EGIS (1985-1990)

1985

Firma przyjęła nazwę EGIS. Słowo EGIS pochodzi od greckiego słowa „aigis”, które oznacza tarczę Ateny, symbolizującą ochronę.

1990

W ramach inwestycji realizowanych od podstaw uruchomiono nową, nowoczesną bazę produkcyjną i badawczą przy ul. Bökényföldi
w Budapeszcie. Baza obejmuje zakład produkujący produkty do wstrzykiwań, tabletki oraz opakowania, jak również oddział badań przedklinicznych.
 

EGIS staje się Korporacją (1991-1995)

1991

Na prośbę Zarządu Przedsiębiorstwa Krajowa Agencja Własności wyraziła zgodę na przeobrażenie przedsiębiorstwa należącego poprzednio do państwa w spółkę. Dnia 31 grudnia 1991 roku zmieniono nazwę i strukturę na EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság (EGIS Pharmaceuticals Ltd.).

1993 – 1995 Prywatyzacja

Firma zaobserwowała wzrost kapitału własnego, przez co Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju stał się właścicielem 30% udziałów firmy.
W czerwcu 1994 r. drogą emisji publicznej, państwo sprzedało połowę posiadanych udziałów w firmie, a drugą połowę drogą transakcji walutowej sprzedano zagranicznym inwestorom w roku 1995.
Na kapitał EGIS Ltd. składa się 7 785 715 imiennych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1000 HUF (ok. 3,5 EUR) każdy, odnotowanych na Budapeszteńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 1994 roku w kategorii „A”. W 1994 r. EGIS Pharmaceuticals Ltd. debiutuje na budapesztańskiej giełdzie.
Od grudnia 1995 r. Servier, wiodąca francuska niezależna firma farmaceutyczna staje się głównym udziałowcem i strategicznym partnerem EGIS. Servier to obecnie największa prywatna firma we Francji oraz druga pod względem wielkości francuska firma farmaceutyczna na świecie.
Jej produkty dostępne są w 140 krajach.

Obecnie

EGIS Pharmaceuticals PLC jest jedną z wiodących firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, której wartość sprzedaży netto w roku obrotowym 2014/2015 wyniosła 419 mln EUR. 75% przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu, 25% z działalności handlowej w kraju. Jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm w regionie przeznaczyła ponad 10% swoich przychodów na prace badawczo-rozwojowe, tj.  43 mln EUR, a dzięki umowie o współpracy, która została podpisana z południowokoreańską Celltrion Group, wkroczyliśmy na rynek leków biologicznych.
 

EGIS w Polsce

 
 
 
 
 
 
 
 

1994

W grudniu 1994 roku powstaje polskie przedstawicielstwo EGIS Pharmaceuticals Ltd - EGIS Polska Sp. z o.o. Siedziba biura naukowego EGIS Polska mieści się wówczas w Warszawie, a biura handlowego - w Lublińcu. W tym okresie EGIS Polska zatrudnia 15 osób.

1995

EGIS otwiera własną hurtownię leków.

1997

Firma Servier powołuje Grupę Badawczą Servier. W Polsce w jej skład wchodzą: Servier Polska Sp. z o.o., EGIS Polska Sp. z o.o. i ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA, dysponujące najnowocześniejszymi liniami technologicznymi, spełniającymi standardy GMP. Oferta leków dystrybuowanych przez EGIS Polska poszerza się o preparaty produkowane przez ANPHARM.

2002

EGIS Polska intensywnie się rozwija. Następuje przeniesienie aktywności handlowej z Lublińca do Warszawy. Firma zmienia siedzibę, powiększa zespół, który liczy już blisko 250 pracowników. EGIS Polska dołącza do czołówki firm o największej dynamice rozwoju na polskim rynku farmaceutycznym.

2012

Dalszy rozwój. EGIS posiada już 162 pozwolenia na dopuszczenie leków do obrotu. Z początkiem roku firma przenosi się do nowego biurowca, który  mieści się w Okęcie Biznes Park. W marcu, podczas uroczystej gali, Dyrektor Generalny odbiera przyznany EGIS certyfikat "Gazeli Biznesu" który jest potwierdzeniem obecności w gronie najdynamicznej rozwijających się firm. Z kolei w czerwcu, miesięcznik "Forbes" ogłasza EGIS laureatem rankingu „Diamenty Miesięcznika Forbes 2012”. Na listę "Diamentów" trafiają firmy najszybciej zwiększające swoją wartość.