Psychiatria

Czy stan psychiczny może mieć związek z innymi chorobami?
Czy depresja występuje u chorych z chorobami somatycznymi?
Czy depresja to normalna reakcja na chorobę somatyczną?
Jakie jest powiązanie depresji z chorobami somatycznymi?
Jakie są skutki współistnienia depresji i choroby somatycznej?
Jakie są objawy depresji występującej w przebiegu choroby somatycznej?
Jak rozpoznać depresję u chorego somatycznie?
Gdzie leczyć depresję?
Jakie są zasady leczenia depresji u pacjentów z chorobami somatycznymi?
Zapobieganie nawrotom.