Psychiatria

Agomelatyna Egis (Agomelatinum)

Afobam (Alprazolanum)

Afobam wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu: zespołu lęku uogólnionego, zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii, zespołu lękowego z wtórnym obniżeniem nastroju.

Escitil (Escitalopramum)

Lek Escitil zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji oraz zaburzeń lękowych.

Egolanza (Olanzapinum)

Lek Egolanza jest stosowany w leczeniu schizofrenii, choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania, jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuje się z kontaktów z innymi. Osoby z tą chorobą mogą odczuwać depresję, lęk lub napięcie.

Explemed (Aripiprazolum)

Explemed zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na chorobę charakteryzującą się takimi objawami, jak: widzenie, słyszenie i odczuwanie rzeczy w rzeczywistości nieistniejących, podejrzliwość, sprzeczne z rzeczywistością przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne.

Explemed Rapid (Aripiprazolum)

Explemed Rapid zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na chorobę charakteryzującą się takimi objawami, jak: widzenie, słyszenie i odczuwanie rzeczy w rzeczywistości nieistniejących, podejrzliwość, sprzeczne z rzeczywistością przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne.

Fluoksetyna EGIS (Fluoxetinum)

Lek Fluoksetyna EGIS jest stosowany w następujących wskazaniach: depresja; zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (natrętne myśli
i zachowania obsesyjne); bulimia (Fluoksetyna jest stosowana wraz
z psychoterapią).

Ketilept (Quetiapinum)

Ketilept należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi, które łagodzą objawy niektórych rodzajów chorób psychicznych, takie jak omamy, dziwne i przerażające myśli, zmiany w zachowaniu, uczucie osamotnienia i dezorientacji. Jest stosowany jako stabilizator nastroju.

Ketilept Retard (Quetiapinum)

Ketilept Retard zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych.

Klozapol (Clozapinum)

Klozapol jest lekiem przeciwpsychotycznym i jest stosowany w leczeniu schizofrenii.

Lucetam (Piracetamum )

Lucetam jest wskazany w leczeniu: zaburzeń procesów poznawczych
w zespołach otępiennych z wyłączeniem choroby Alzheimera; mioklonii pochodzenia korowego; zaburzeń dyslektycznych u dzieci równocześnie
z terapią logopedyczną; zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego
i obwodowego.

Memigmin (Memantini hydrochloridum)

Memigmin jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do dużego.

Spamilan (Buspironi hydrochloridum)

Spamilan wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych
i łagodzeniu objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez depresji.

Stimuloton (Sertralinum )

Stimuloton jest stosowany w leczeniu depresji, napadów lęku, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, pourazowych zaburzeń stresowych oraz fobii społecznej (lęku przed kontaktami z otoczeniem).

Tisercin (Levomepromazinum)

TISERCIN jest to lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych (neuroleptyk).

Tisercin - roztwór do wstrzykiwań (Levomepromazinum)

TISERCIN jest to lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych (neuroleptyk). Wskazania: choroby psychiczne przebiegające z pobudzeniem ruchowym i psychoruchowym, zespoły paranoidalne (schizofrenia). Jako lek wspomagający w niektórych towarzyszących objawach padaczki, niedorozwoju umysłowego, w depresji z niepokojem. W małych dawkach w zespołach lękowych (w pojedynczej wieczornej dawce w zaburzeniach snu). Nasilenie działania przeciwbólowego. Przygotowanie i pogłębienie znieczulenia ogólnego.

Velaxin ER (Venlafaxinum)

Velaxin ER stosuje się w leczeniu depresji u osób dorosłych. Wskazany jest również w leczeniu następujących zaburzeń lękowych u osób dorosłych: uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii społecznej oraz lęku napadowego (ataki paniki).