Rozwój indywidualny

Dbamy o to, by jak najlepiej łączyć potrzeby naszej firmy z potencjałem i aspiracjami Ludzi, którzy pracują w Egis. Oferujemy możliwość wykonywania dodatkowych zadań w ramach bieżącego stanowiska, które zajmuje Pracownik. Umożliwiamy transfery w ramach danego działu jak i w obrębie całej firmy. Osoby pracujące w terenie, w ramach pojawiających się możliwości, mogą zmieniać terytorium pracy lub linię. Kolejną formą rozwoju są oczywiście awanse.

Indywidualny rozwój pracownika realizowany jest przy wsparciu przełożonego. W zależności od potrzeb i etapu jego rozwoju pracownik może być wspierany z wykorzystaniem dodatkowych metod np. coachingu, mentoringu.

Każdy pracownik EGIS uczestniczy aktywnie w okresowych ocenach wyników oraz procesie planowania rozwoju zawodowego. Dzięki tym procesom pracownicy mogą w ciągu roku pracować nad jasno określonymi i ambitnymi celami. Firmowy proces planowania rozwoju pomaga wyznaczać kierunki i priorytety, a także sprecyzować własne oczekiwania w obrębie organizacji. Pracownik wspólnie z przełożonym uzgadnia obszary do rozwoju oraz metody i narzędzia, dzięki którym będzie to możliwe do zrealizowania.