Proces rekrutacji

Etapy rekrutacji

ETAP 1

Po publikacji ogłoszenia i otrzymaniu aplikacji, dokonujemy ich analizy. Wybieramy te, które w największym stopniu odpowiadają profilowi stanowiska.

ETAP 2

Zapraszamy Cię na pierwsze spotkanie, które zwykle poprzedzone jest rozmową telefoniczną. Bądź przygotowany, że podczas rozmowy telefonicznej spytamy np. o Twoje dotychczasowe doświadczenia, plany zawodowe, znajomość języka obcego czy preferowany termin rozpoczęcia pracy. W przypadku stanowisk związanych  z samodzielną pracą na wyznaczonym terytorium Polski, pierwsza rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się z Twoim bezpośrednim przedłożonym - Regionalnym Menedżerem. W przypadku stanowisk pracy związanych z pracą stacjonarną w biurze EGIS pierwszą rozmowę prowadzi osoba z działu HR.

ETAP 3

Zapraszamy Cię na drugie spotkanie, które odbywa się w biurze EGIS w Warszawie. W przypadku stanowisk terenowych jak i biurowych rozmowa odbędzie się z pracownikiem działu HR oraz przełożonym wyższego szczebla.

Zależy nam, aby lepiej poznać Ciebie i Twoje umiejętności. W zależności od stanowiska możesz zostać poproszony o rozwiązanie dodatkowych testów kompetencyjnych, przygotowanie biznesowej prezentacji, udział w sesji Assessment Center lub przedstawienie referencji.

ETAP 4

Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy decyzję i propozycję zatrudnienia wybranemu kandydatowi. Przekazujemy informację  każdemu uczestnikowi procesu, który został zaproszony na spotkanie (każdy kandydat otrzymuje informację na tak lub na nie).

Przebieg procesu jest zróżnicowany w zależności od stanowiska, tj. profilu poszukiwanego pracownika i kwalifikacji, które w procesie muszą zostać zbadane.

W większości procesów etapy są łączone i kandydat uczestniczy w dwóch lub trzech spotkaniach.