Nasza działalność

EGIS Pharmaceuticals PLC jest jedną z wiodących firm farmaceutycznych w Europie Centralnej. Do głównej działalności firmy należą: badania i rozwój w dziedzinie farmacji, produkcja leków oraz aktywnych składników farmaceutycznych, sprzedaż i marketing produktów końcowych i aktywnych składników farmaceutycznych.
 

Badania i rozwój

EGIS PLC jest obecnie jedną z najbardziej innowacyjnych firm w regionie. W roku obrotowym 2014/2015 firma przeznaczyła ponad 10% swoich przychodów na prace badawczo - rozwojowe, tj. 43 mln EUR. Innowacyjność przejawia się w każdym obszarze działalności: rozwój produktów jest coraz szybszy, portfolio rozszerzane jest o nowe obszary terapeutyczne, wprowadzanych jest coraz więcej leków dostępnych na receptę a także leków OTC na wszystkich rynkach zagranicznych.
Aby przyspieszyć rozwój naszych produktów farmaceutycznych, zbudowaliśmy nowe technologiczne centrum badawcze leków. Inwestycja ta, o powierzchni 3500 m2, została zakończona w grudniu 2010 roku. W centrum pracuje 70 chemików, farmaceutów oraz inżynierów.
 

Rozwój generycznych produktów farmaceutycznych

Jednym z głównych celów rozwoju produktów generycznych jest opracowywanie nowych zamienników leków w bardziej przystępnej cenie niż produkty oryginalne. Nasza firma wprowadziła na rynek wiele produktów, które są łatwiejsze w przyjmowaniu, stanowią połączenie składników czynnych dwóch leków lub mają opóźnione działanie. Wiele naszych produktów charakteryzuje się lepszą trwałością fizyczną lub chemiczną lub też ich składniki czynne mają wyższy stopień czystości w porównaniu z innymi lekami dostępnymi na rynku.


Produkcja leków

EGIS PLC wytwarza 4-4,5 biliona tabletek oraz 120-140 mln opakowań leków rocznie. Nasze produkty są doskonałe jakościowo i spełniają wszystkie wymagania dotyczące jakości, obowiązujące zarówno w kraju, jak i zagranicą. System produkcji spełnia zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania, przepisy węgierskiego Krajowego Instytutu Farmacji oraz przepisy Amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków, najbardziej rygorystycznego organu w zakresie licencjonowania leków (FDA).

Leki EGIS są wytwarzane w trzech zakładach produkcyjnych na terenie Węgier. Składniki czynne wytwarzane są w siedzibie głównej przy ul. Keresztúri, w Budapeszcie. Zakłady produkujące produkty do wstrzykiwań, tabletki i opakowania oraz jeden z magazynów umieszczone są również w Budapeszcie, w kompleksie przy ulicy Bökényföldi. W zakładzie w Körmend, niedaleko granicy austriackiej, produkowane i pakowane są tabletki, maści, czopki, roztwory, syropy i aerozole.
 

Produkcja aktywnych składników farmaceutycznych

Ważną częścią działalności firmy EGIS PLC jest produkcja aktywnych składników farmaceutycznych. Dzięki zgromadzonemu w ciągu ostatnich dziesięcioleci doświadczeniu, jak również stałej modernizacji zakładów, utrzymana została konkurencyjność produkcji aktywnych składników farmaceutycznych, co doskonale potwierdzają pozytywne rezultaty oficjalnych krajowych i międzynarodowych kontroli.
Obecnie w tej sferze działalności, przy zatrudnieniu około 650 ludzi, rocznie produkowanych jest 50 różnych aktywnych składników farmaceutycznych i ich półproduktów. Szeroka paleta produktów charakteryzuje się stopniowym ulepszaniem i zamianą poszczególnych produktów.
Produkcja aktywnych składników farmaceutycznych w ostatnim czasie była w stanie pomyślnie sprostać wymogom gwarancji jakości, jak również ochrony środowiska naturalnego. Solidnie wyszkolenie oraz oddanie personelu w tej strategicznej sferze działalności jest ważnym elementem złożonej kultury pracy firmy EGIS.
 

Sprzedaż i marketing

EGIS Pharmaceuticals PLC cały czas się rozrasta. Dzięki rozwiniętej międzynarodowej infrastrukturze eksportuje produkty do ponad 60 państw na świecie. 75% dochodów pochodzi z eksportu. Produkty są eksportowane głównie do regionów wschodnich, tj. Rosji, krajów WNP (Wspólnota Niepodległych Państw) oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
Głównymi odbiorcami wyrobów finalnych są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Francja oraz Wielka Brytania, natomiast największe rynki dla aktywnych składników farmaceutycznych stanowią: Francja, Holandia, Japonia i USA.

EGIS PLC jest od dziesięcioleci jedną z najważniejszych firm na węgierskim rynku farmaceutycznym. Firma zajmuje trzecią pozycję na rynku węgierskim pod względem liczby sprzedanych opakowań.

 

Patenty i rejestracja leków

Pod koniec roku obrotowego 2014/2015 firma EGIS Pharmaceuticals PLC posiadała łącznie 3269 zarejestrowanych leków: w tym 2867 za granicą oraz 402 na Węgrzech. Miniony rok obrotowy zaowocował również znaczącym rozszerzeniem portfolio o liczbę nowych produktów.