Szkolenie początkowe

Po zatrudnieniu każdy nowy pracownik przechodzi szkolenie początkowe. Program szkolenia umożliwia poznanie struktury organizacyjnej Egis i procesów firmowych a także kluczowych współpracowników. Takie podejście daje szansę na szybką adaptację, a jednocześnie minimalizuje poziom stresu, który naturalnie może towarzyszyć zmianie pracy.

Przykładowe szkolenie Przedstawiciela Medycznego, którego celem jest przygotowanie do pracy merytorycznej z produktami obejmuje m.in.: zagadnienia związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi wykonywanej pracy i etycznym postępowaniem; szkolenie z promowanych produktów i zagadnień medycznych z nimi związanych, szkolenie z systemów i procedur. Każdy element szkolenia kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Następnie pracownik trafia pod opiekę bezpośredniego przełożonego, trenera i doświadczonego kolegi (tzw. Buddy). Osoby te odpowiadają za wprowadzenie nowozatrudnionej osoby (wsparcie w zakresie wiedzy i umiejętności).