Rozwój indywidualny

Indywidualny rozwój pracownika realizowany jest przy wsparciu przełożonego. W zależności od potrzeb           i etapu jego rozwoju pracownik może być wspierany m.in. z wykorzystaniem metody coachingu, mentoringu.

Każdy pracownik EGIS uczestniczy aktywnie w procesie oceny swoich kompetencji. Wiedza uzyskana w tym procesie umożliwia efektywne i indywidualne planowanie celów zarówno biznesowych, jak i rozwojowych. Pracownik wspólnie z przełożonym uzgadnia obszary do rozwoju oraz metody i narzędzia, dzięki którym będzie to możliwe do zrealizowania.