Szkolenie początkowe

Po zatrudnieniu nowy pracownik przechodzi szkolenie początkowe. Program szkolenia umożliwia poznanie  nowej organizacji, jej struktury organizacyjnej. Takie podejście daje szansę na szybką adaptację i sukces w nowym miejscu pracy, a jednocześnie minimalizuje poziom stresu, który prawie zawsze towarzyszy  zmianie pracy. 

Przykładowe szkolenie Przedstawiciela Medycznego, którego celem jest przygotowanie pracownika do pracy merytorycznej z produktami,  obejmuje m.in. zagadnienia związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi wykonywanej pracy i etycznym postępowaniem; szkolenie z promowanych produktów
i zagadnień medycznych z nimi związanych. Każdy element szkolenia kończy się sprawdzeniem wiedzy
i umiejętności w danym obszarze. Następnie pracownik trafia pod opiekę bezpośredniego przełożonego
i trenera, który odpowiada za wprowadzenie (wsparcie w zakresie wiedzy i umiejętności) nowozatrudnionej osoby.