Rozwój w strukturach EGIS

Pracownicy firmy chętnie uczestniczą w rekrutacjach wewnętrznych na nowe bądź wakujące stanowiska. W wyniku konkursów wewnętrznych, w każdym roku kilka osób znajduje nowe miejsce w strukturach Egis. 

Osoby awansowane otrzymują wsparcie firmy w postaci szkoleń przygotowujących do podjęcia nowego wyzwania oraz wsparcie coachingowe od bezpośredniego przełożonego lub/i dedykowanego opiekuna-mentora (np. trenera).

W przypadku prowadzenia równolegle konkursów wewnętrznych i zewnętrznych,  w sytuacji, kiedy kompetencje kandydata EGIS i kandydata spoza firmy są zbliżone, rekomendowany do awansu jest pracownik EGIS.