Powołanie, wizja i wartości Egis

Powołaniem EGIS jest współtworzenie postępu w medycynie w odpowiedzi na potrzeby pacjentów.

Mamy wspólną wizję, jak chcemy to osiągnąć:

  • stawiamy pacjentów i innowacje w centrum naszych działań
  • wspieramy inicjatywy, które są kluczem do rozwoju EGIS
  • działamy na rzecz zapewnienia niezależności firmy i zapewnienia długoterminowych inwestycji
  • jesteśmy firmą o zasięgu globalnym.

Nasze powołanie i wizję realizujemy w środowisku pracy o wyjątkowej kulturze organizacyjnej. Elementem kultury firmowej EGIS są wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy:

Z sukcesem budujemy kulturę organizacyjną opartą o wartości, zaufanie i współodpowiedzialność, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane najlepiej ocenianym pracodawcom: I Love My Job Winner 2017 i Great Place to Work 2017, I Love My Job Winner 2018 oraz Aon Hewitt Best Employer 2018.

W EGIS rozumiemy, że każdy chciałby pracować dla firmy, która daje możliwość rozwoju. Naszą ambicją jest, aby każdy pracownik działał z zaangażowaniem, zgodnie ze swoimi aspiracjami i umiejętnościami oraz miał szansę na rozwój osobisty i zawodowy. Wspieramy naszych pracowników w rozwijaniu kompetencji oraz w drodze do samodoskonalenia. Staramy się łączyć aspiracje zawodowe pracowników z pojawiającymi się wyzwaniami i potrzebami w rozwijającej się firmie.