EGIS Pracownikom

EGIS zapewnia optymalne narzędzia i środki do profesjonalnego wykonywania powierzonych zadań.
W szczególności umożliwia: 

 • szkolenia dostosowane do potrzeb rozwojowych pracownika,
 • niezbędne narzędzia do pracy w terenie, ułatwiające kontakt z firmą, m.in. telefon, komputer, 
 • komfortowe samochody (szczegóły określa polityka samochodowa),
 • pracownikom biurowym – pracę w nowoczesnym budynku, które zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach naszych pracowników.
W kwestii wynagrodzenia zapewnia:
 • konkurencyjne wynagrodzenie zasadnicze oparte o przejrzystą politykę płacową (wynagrodzenie jest corocznie weryfikowane na podstawie raportów płacowych branży farmaceutycznej). 
 • system premiowy – uzależniony od wyników pracy (większość naszych pracowników regularnie otrzymuje premie),
 • nagrody za dodatkowe osiągnięcia.
Pracownicy mogą skorzystać z dodatkowych świadczeń: 
 • prywatna opieka medyczna dla pracowników (z możliwością włączenia członków rodziny na preferencyjnych warunkach) ,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) + opcjonalnie ubezpieczenie grupowe,
 • comiesięczne dofinansowanie posiłków (kupony obiadowe),
 • dofinansowanie do sportu (karta Multisport) – umożliwiające pracownikom EGIS przyjemny wypoczynek, poprzez korzystanie z różnych aktywności sportowych (np. basen, siłownia, zajęcia fitness, taniec) na terenie całej Polski dofinansowanie wypoczynku,
 • udział w akcjach związanych z profilaktyką zdrowotną.