Rozwój w strukturach EGIS

Pracownicy firmy chętnie uczestniczą w rekrutacjach na wakujące stanowiska. W wyniku konkursu wewnętrznego, tylko w 2012r. z poziomu specjalistów na stanowiska menedżerskie wyłoniono  3 pracowników, którzy spełnili wymagania określone w konkursie i byli lepsi od swoich konkurentów (również zewnętrznych). Na koniec ubiegłego roku awansowano na wyższe stanowisko 17 osób, co stanowiło blisko 8% wszystkich zatrudnionych!!!

Osoby awansowane otrzymują wsparcie firmy w postaci szkoleń przygotowujących do podjęcia nowego wyzwania oraz wsparcie coachingowe od bezpośredniego przełożonego lub/i dedykowanego opiekuna-mentora (np. trenera).

W przypadku prowadzenia równolegle konkursów wewnętrznych i zewnętrznych,  w sytuacji, kiedy kompetencje kandydata EGIS i kandydata spoza firmy są zbliżone, rekomendowany do awansu jest pracownik EGIS.