Proces rekrutacji

Przykładowy przebieg procesu rekrutacji obejmuje: 
  • analizę nadesłanych aplikacji (dział personalny + menedżer zespołu, do którego prowadzona jest rekrutacja),
  • rozmowę kwalifikacyjną (często poprzedzoną rozmową telefoniczną)kandydata z przyszłym przełożonym, tj. menedżerem zespołu, do którego prowadzona jest rekrutacja,
  • rozmowę kwalifikacyjną z pracownikiem działu personalnego oraz z przełożonym wyższego szczebla, 
  • badanie referencji,
  • decyzję bezpośredniego przełożonego i przedstawienie propozycji zatrudniania wybranemu Kandydatowi, 
  • przekazanie informacji  każdemu uczestnikowi procesu, który został zaproszony na spotkanie (każdy kandydat otrzymuje informację na tak lub na nie).
Opcjonalnie w zależności od wymagań stanowiska w procesie mogą być stosowane inne narzędzia, m.in.: 
  • badania testowe – w EGIS najczęściej on-line (w zależności od stanowiska i wymaganych kompetencji), 
Przebieg procesu jest zróżnicowany w zależności od stanowiska, tj. profilu poszukiwanego pracownika i kwalifikacji, które w procesie muszą zostać zbadane.
W większości procesów etapy są łączone i kandydat uczestniczy w dwóch lub trzech spotkaniach. Standaryzacja umożliwia nam obiektywizm oraz rzetelność procesu.