Aktualne oferty

Chcesz dołączyć do pracowników EGIS? Jeśli nie znalazłeś dziś ogłoszenia na które chciałbyś złożyć swoją aplikację - zapraszamy do złożenia jej on-line, wystarczy kliknąć na poniższy link. Zapraszamy do rejestracji w naszej bazie.

 
Jeśli pracownik EGIS polecił Ci konkretną ofertę pracy a Ty chcesz wziąć udział w rekrutacji i dołączyć do naszego Zespołu - zaaplikuj tutaj:

Program Poleceń Pracowniczych
 

Wszystkich kandydatów informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Kandydatów zapewniamy o dyskrecji. Prosimy do aplikacji dołączyć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

  1. spółki z grupy kapitałowej Pracodawcy tj. EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o., EGIS PLC.
  2. podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: rekrutacji, obsługi BHP, badań lekarskich, obsługi IT.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

  1. do zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
  2. do 2 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

  1. jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
  2. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;
  3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.