Wartości i kompetencje

Wartości EGIS wybrane przez Pracowników to: 

  • prawość,
  • zaangażowanie,
  • odpowiedzialność,
  • szacunek, zaufanie i partnerstwo. 
Kompetencje
 
Ważnym elementem umożliwiającym rozwój EGIS jest otwarcie na zmiany oraz na potrzeby rozwoju kompetencji pracowników. Pracownicy podlegają corocznej ocenie kompetencji, co umożliwia identyfikację mocnych stron oraz obszarów do dalszego rozwoju.
Dodatkowo dzięki przeprowadzanym badaniom opinii naszych pracowników mamy możliwość uzyskania informacji zwrotnych na temat wewnętrznych procesów. Dzięki temu wiemy co jest naszą silną stroną i co możemy jeszcze udoskonalić.