Bezpieczeństwo farmakoterapii - Pharmacovigilance

Przywiązujemy ogromną wagę do bezpieczeństwa leków, dlatego niezmiernie ważne jest dla nas zbieranie informacji o działaniach niepożądanych
i reklamacjach z tytułu jakości naszych produktów oraz ich późniejsza analiza.

Naszym celem jest dążenie do tego, aby pacjenci, lekarze oraz farmaceuci używający produktów EGIS dysponowali informacjami na temat aktualnych trendów w medycynie oraz wszelkimi danymi i wiedzą niezbędną do bezpiecznego stosowania leków, co ma prowadzić do poprawy zdrowia i obniżenia ryzyka występowania działań niepożądanych.

Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest współpraca z praktykującymi lekarzami i farmaceutami, którzy przekazują informacje o zauważonych działaniach niepożądanych. Według nas bezpieczeństwo leczenia farmakologicznego leży w naszym wspólnym interesie.

Raport o działaniu niepożądanym leku można zgłosić za pomocą naszej strony internetowej. Wystarczy kliknąć tutaj, lub w banner, znajdujący się
w zakładce "Nasze leki".