Polityka jakości

Zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej, podstawowym założeniem naszej polityki jakości jest wprowadzanie na rynek wyłącznie takich produktów, które zostały wyprodukowane w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach oraz których jakość spełnia wymogi rejestracyjne. Proces zapewnienia jakości nie kończy się na produkcji, gdyż uwzględniamy wszystkie uwagi, które otrzymujemy od partnerów handlowych, pacjentów oraz pracowników służby zdrowia.
Naszym celem jest stały rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zapewnienia jakości, tak aby zaspokoić najbardziej wygórowane wymogi ustawowe.
Staramy się zachować podejście, które pomoże nam w pełni zaspokoić wymagania pacjentów, lekarzy oraz odpowiednich władz.
Aby zachować najwyższe standardy w zakresie zapewnienia jakości, polegamy na doświadczeniu, współpracy i zaangażowaniu naszych pracowników