Kontakt

EGIS Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D
02-146 Warszawa
Tel: +48 22 417 92 00
Fax: +48 22 417 92 92
 
NIP 118 00 64 159 
KRS 0000063826 
Wysokość Kapitału Zakładowego: 17 860 000,00 zł
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D
02-146 Warszawa
Tel.: +48 22 417 92 00
Fax: +48 22 417 92 92
 
NIP: 525 23 41 849 
KRS 0000242368 
Wysokość Kapitału Zakładowego: 20 000 000,00 zł 
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Hurtownia Farmaceutyczna
EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Annopol 4a
03-236 Warszawa
Tel.: +48 22 417 91 86
Fax: +48 22 417 91 89
 
NIP 525 23 41 849
KRS 0000242368
 
 

Jeżeli chcecie Państwo zgłosić działanie niepożądane leku, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza >>

Formularz kontaktowy

* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 45D („EGIS”), kontakt: gdpr@egis.pl. EGIS przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Tobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz EGIS.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie. Masz prawo do żądania od EGIS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie zapytania.