Neurologia

Autor: Kinga Jochim, Maria Nowak, Marcin Woźniak

Proponowane przez nas ćwiczenia służą treningowi funkcji poznawczych u osób z zaburzeniami pamięci.

Zadania dotyczą rehabilitacji pamięci, orientacji, myślenia, funkcji językowych i wzrokowo-przestrzennych. Ćwiczenia te powinny być wykonywane systematycznie, czas poświęcony na ćwiczenia nie powinien przekraczać pół godziny dziennie i powinien być dostosowany do indywidualnych możliwości psychofizycznych pacjenta. Niniejszy zestaw zadań poznawczych służy jako wzór – zachęcamy opiekunów do przygotowywania ćwiczeń podobnych do zaprezentowanych.